Játékszabályzat

Játékszabály / Részvételi feltételek
#iloveheviz fotós játék – 2021. február 12 – 19.

A nyereményjáték szervezője, lebonyolítója és adatkezelője:
Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft.

A játék általános leírása:

A játékban azok vehetnek részt, akik 2021. február 12 és 14. között Hévíz városában, a város 8 megadott pontján elhelyezett és Valentin Napi dekorációval ellátott, padnál páros fotót, selfiet készítenek, és az elkészült képet feltöltik #iloveheviz felirattal saját Facebook és/vagy Instagtram oldalukra 2021. február 14-én éjfélig. A fotók beérkezését követően a játék szervezője választja ki a 3 általa legjobbnak ítélt fotót, valamint 2021. februárár 15 és 18. között közönségszavazást indít a Hévíz, az élet forrása! Facebook oldalán (www.facebook.com/heviz.info), ahová szervező egy albumba rendezve tölti fel az összes beérkezett fényképet. A közönség a Facebook felületen a képek alatt egy like-al adhatja le szavazatát, 2021. február 18-én éjfélig. A legtöbb szavazatot elért fotó közönségdíjban részesül. A szervező 2021. február 19-én hirdet eredményt, melyet a Hévíz, az élet forrása! Facebook oldalán valamint a www.heviz.hu oldalon tesz közzé.

A játék időtartama:

február 12 – 19.

Játék értékelése, eredményhirdetés

A Szervező által választott 3 nyertes, valamint a közönségszavazás alapján választott nyertes kihirdetésére 2021. február 19-én kerül sor a Szervező székhelyén (8380, Hévíz, Rákóczi u. 2.).

A beküldött fotók közül a Szervező munkatársai választják ki objektív és szubjektív tényezők mentén a 3 legjobbnak ítélt fotót.

A közönségszavazásra a Szervező Facebook oldalán kerül sor. A beküldött képeket egy #iloveheviz nevű albumba rendezi a Szervező. Az albumot nyilvánossá teszi 2021. február 15-én és a közönség február 18-án éjfélig a képek alatt, like-okkal adhatja le szavazatait.

Pótnyertesek kiválasztására nem kerül sor. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a Szervező a nyertest a sorsolást követő adatfelvétel során nem éri el, a nyertes a Szervező felé nem szolgáltat kellő mennyiségű adatot a nyeremény postázásához, vagy nyereményét megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, a nyeremény a Szervező, illetve a nyeremény felajánlója tulajdonában marad.

Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a sorsolás után a neve és lakóhelye (város) nyilvánosságra hozatalához illetve az általa beküldött kép nyilvánossá tételéhez nem járul hozzá.

Nyeremények

 • 1 db NaturMed Hotel Carbona**** 2 fő részére szóló Wellness Brunch utalvány
 • 1 db Hotel Európa fit**** kényeztető páros masszázs
 • 1 db Hofbräu Étterem 2 fő részére szóló vacsorameghívás 10.000 Ft értékben
 • 1 db Lotus Therme Hotel & Spa***** 2 fős lazítás a sóbarlangban és egy HéVip Art nyaklánc, hévízi nefelejcsekkel, szív alakú medállal

 

Nyertesek értesítése

A nyerteseket minden esetben a Játékban használt Facebook profiljukon keresztül értesítjük az eredményhirdetést követő 3 munkanapon belül.

A nyertesnek az értesítést követő 14 napon belül jelentkeznie kell nyereményéért, mégpedig úgy, hogy Szervező számára megadja pontos nevét, címét, telefonszámát és e-mail elérhetőségét. Amennyiben ez nem történik meg az értesítést követő 14 napon belül, a nyereményt a későbbiekben már nem tartjuk fenn részére.

A nyertes(ek) nevét és lakóhelyét a város megnevezésével a www.heviz.hu weboldalon a sorsolás lezárultát követően közzé teszi a Szervező.

A nyeremények kézbesítése

A Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel a nyeremények átvétele, illetve igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A nyeremények kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Játékos értesítési adatainak (név, lakcím) hiánytalan és pontos megadása. A nyereményeket minden esetben postai úton juttatjuk el a nyerteshez. A Szervező a nyereményt egy alkalommal postázza.

A Szervező mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, azonban a postázás általában hosszú átfutási idővel történik. Kérjük kedves nyerteseink türelmét!

A játékban való részvétel feltételei:
A játékban bárki részt vehet, aki:

 • a hivatalos Játékszabályban foglalt előírásokat elfogadja, és megfelel a Játék valamennyi feltételének,
 • életévét betöltött természetes személy,
 • a 14. életévét betöltötte és a Játékban való részvételéhez szülői/gondviselői engedéllyel rendelkezik,
 • Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

A játékban nem vehet részt:

 • A Szervező, az Adatkezelő és a Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói, tulajdonosai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott hozzátartozói.
 • A Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékból kizárja azt a résztvevőt, aki nem tisztességes úton kíván a játék során előnyhöz jutni, vagy ahhoz a játékszabály megszegésével jutott hozzá. Amennyiben az akció során bármely résztvevővel kapcsolatban csalás lehetősége, vagy ténye merül fel, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a résztvevőt azonnali hatállyal kizárja a nyereményjátékból.

Adózással kapcsolatos általános szabályok
A nyereményekkel kapcsolatos adóterheket a nyeremények felajánlója viseli, ezzel kapcsolatos egyéb adóteher a nyertest nem terheli.

Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli (ide tartozik pl. a nyeremény átadásának helyszínére történő utazási költség; telefonköltség. stb.).

Adatvédelem

A résztvevők a Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy: A Szervező/Adatkezelő/Lebonyolító cég a résztvevők személyes adatait és személyes jellegű információit (név, vezetéknév, cím, telefonszám, lakcím és e-mail cím) díjmentesen nyilvántartásba vegye, kezelje és felhasználja – időben nem korlátozottan –  a jelen Játék lebonyolítása és dokumentálása, valamint marketingtevékenysége céljára. A résztvevők tudomásul veszik, hogy személyes adataiknak a fenti módon történő nyilvántartásához és felhasználásához való hozzájárulásuk önkéntes és bármikor kérhetik adataik törlését a nyilvántartásból.

A játékban résztvevők tudomásul veszik, hogy a játék kapcsán feltöltött fotóikat Szervező a játék lebonyolítása során saját felületein, úgy mint honlap, Facebook oldal, Instagram oldal, Blog közzéteheti, marketing célokra felhasználhatja.

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

Általános rendelkezések

 • A játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.
 • A nyeremények készpénzre vagy más nyereményre át nem válthatók.
 • A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Játékot saját belátása szerint bármikor megszüntesse, vagy felfüggessze, a szabálytalan résztvevőket kizárja.
 • A Játék lebonyolításában résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártérítési, kártalanítási igényt a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.
 • A Szervező a Játékszabály megváltoztatásának jogát fenntartja.

 

Kelt: Hévíz, 2021. február 05.

 

Elérhetőségek:

Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft.

Pálffy Tamás

ügyvezető igazgató

H-8380 Hévíz, Rákóczi u. 2.
+36 83 540 070
office@hevizmarketing.hu
www.heviz.hu

Hévíz.hu ajánlatai


Hírlevél feliratkozás

Értesüljön a legfrissebb akciókról, programokról!