Minőségfejlesztési pályázat 2020.

Ismét lehetősége nyílik a hévízi magánszállásoknak minőségfejlesztés megvalósítására Hévíz Város Önkormányzata finanszírozásában és a Hévíz TDM Egyesület lebonyolításában zajló pályázat keretein belül. Az erről szóló határozatot a képviselő-testület 2019. november 28-án fogadta el.

Ki pályázhat?
Az a magánszemély nyújthat be pályázatot, aki a pályázat benyújtásakor

 • legalább egy éve Hévíz városban nyilvántartott egyéb szálláshely-szolgáltató,
 • adószámmal rendelkező magánszemély, aki tulajdonos, tulajdonostárs vagy egyenes ágú rokonok között alapított holtig tartó haszonélvezet jogcím alapján üzemeltet szálláshelyet,
 • aki a szálláshely-szolgáltatási tevékenységét a hatályos jogi és adóügyi keretek között szabályosan folytatja és Hévíz Város Önkormányzatával szemben lejárt adótartozása nem áll fenn,
 • akinek szobaegységenként minimum 20.000,-Ft/év idegenforgalmi adó befizetési kötelezettsége keletkezik és a befizetésének eleget tesz.

A támogatás mértéke:

 • Maximum 50.000,-Ft, azaz ötvenezer forint vissza nem térítendő támogatásra pályázhat az a magánszemély, aki 100.000,-Ft-ig, azaz egyszázezer forintig terjedő idegenforgalmi adót szedett be.
 • Aki százezer forint feletti idegenforgalmi adót szed be a pályázat benyújtása előtti naptári évben, annak pályázati támogatása a beszedett adó 50 %-áig terjedhet.

Támogatható tevékenységek:

 • Koronás Minősítés díja – Nemzeti Tanúsító Védjegy megszerzése - A Koronás minősítés költségei a pályázatban elszámolhatók, így plusz kiadást nem jelentenek.
 • Eszköz beszerzés
 • Felújítás, építés

Legfontosabb lépések:

Időpont Tevékenység
2019. november 28.

Hévíz Város Önkormányzata eredményt hirdet a támogatási eljárás lebonyolítására vonatkozóan.

2019. december 2. Hévíz TDM Egyesület pályázatot hirdet meg az egyéb szálláshely-szolgáltatók minőségfejlesztési támogatásra.
2020. január 01 - február 28. Egyéb szálláshely-szolgáltatók benyújtják pályázataikat.
2020. március 31. Hévíz TDM Egyesület elbírálja a beérkezett pályázatokat.
2020. április 08. Nyertesek értesítése.
2020. április 30. Utófinanszírozású támogatási szerződések megkötése a kedvezményezettekkel.
2020. május 08. A pályázati nyertes egyéb szálláshely-szolgáltatók nevének és címének közzététele a www.heviz.hu honlapon.
2020. május 31. Köztes elszámolási időszak.
2020. június 30. A pályázatot nyert egyéb szálláshely-szolgáltató végső elszámolási határideje a megvalósított beruházásról.
2020. július 31. Elszámolások ellenőrzése, támogatási összegek kifizetése a kedvezményezettek felé.
2020. augusztus 31. Hévíz TDM Egyesület elszámol a támogatással Hévíz Város Önkormányzat felé.

 

Számla kérésével kapcsolatos tudnivalók:

 • A számlát a pályázó nevére és a szálláshely címére kell kiállítatni.
 • A számlán szereplő összeg lehet magasabb, mint a támogatásként megítélt összeg, viszont elszámolni csak annyit lehetséges amennyi az elnyert támogatás összege.
 • A számlák leadása a támogatási szerződés aláírása után lehetséges. A támogatási szerződések aláírásának határideje 2020. április 30.
 • Az eredeti számlát be kell hozni az irodába, ahol a pályázó feltünteti a számlán a következőket:„Hévíz TDM Egyesület által nyújtott támogatásból felhasznált …….… Ft.”, valamint a pályázó ellátja aláírásával és dátummal. Ezután másolat készül a számláról, amit szintén alá kell írni. A hitelesített számlamásolat marad az Egyesületnél, az eredetit visszakapja a pályázó.
 • A megvalósításról, illetve a vásárlásról fotót kell készíteni, amely digitális formában is átküldhető a következő e-mail címre: info@hevizmarketing.hu
 • Az első pénzkifizetési dátum: 2020. május 31, amikor a május 30-ig beérkezett elszámolások kerülnek átutalásra.
 • Az elszámolások leadási határideje: 2020. június 30, azaz ez az utolsó időpont a számlák és  fotók benyújtására.
 • Az utolsó kifizetési dátum: 2020. július 31.
 • A támogatási összeget a beadott pályázatban megjelölt kategóriára kell felhasználni.
 • A támogatás konyharuha vagy törülköző nem használható fel, mivel ez alap felszerelés és nem minősül fejlesztésnek.

Letölthető dokumentumok:
Pályázati felhívás 2020 - Változás!
Pályázati adatlap 2020

Nyertesek listája 2019-ben:

2019. évi minőségfejlesztési pályázat nyertesei
Sorsz. Név Szálláshely címe
1 Szabó Diána 8380 Hévíz, Park u. 26.
2 Kovácsné Borda Hilda 8380 Hévíz, Kodály Z. u. 47.
3 Kiss Miklós Ferenc 8380 Hévíz, Attila u. 78/B
4 Dr. Stuber Istvánné 8380 Hévíz, Móricz Zs. U. 25.
5 Kukharenko Iurii 8380 Hévíz, Attila u. 18.
6 Kullai Gáborné 8380 Hévíz, Veres Péter u. 40.
7 Budaváriné Dabóczi Orsolya 8380 Hévíz, Attila u. 9.
8 Dabóczi László 8380 Hévíz, Attila u. 9.
9 Szabóné Losonczi Zsuzsanna 8380 Hévíz, Tölgyfa u 7.
10 Károly György 8380 Hévíz, Attila u. 11-13.
11 Gutiné Foki Ida Katalin 8380 Hévíz, Rákóczi F. u. 1-3. 5. em. 3.A
12 Dékány Tamásné 8380 Hévíz, Kisfaludy u. 25.
13 Gyapay Arpádné 8380 Hévíz, Attila u. 34.
14 Kiss Péterné 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 56.
15 Dr. Perlaki Zsuzsanna 8380 Hévíz, Zrínyi u. 36/B
16 Romics Tibor Miklós 8380 Hévíz, Madách u. 1.
17 Szakál Zoltánné 8380 Hévíz, Nagy Imre u. 23.
18 Lazaridisz Szokratiszné 8380 Hévíz, Zrínyi u. 22.
19 Bencsik Péter 8380 Hévíz, Tölgyfa u 7.
20 Bencsik Zoltán Csaba 8380 Hévíz, Babócsay u. 5/A
21 Szele Istvánné 8380 Hévíz, Rákóczi F. u. 5-7.
22 Tislerics Zoltánné 8380 Hévíz, Attila u. 96.
23 Balázs Lászlóné 8380 Hévíz, Attila u. 84.
24 Lajkó Ferenc 8380 Hévíz, Attila u. 68.
25 Lajkóné Farkas Csilla 8380 Hévíz, Kodály Z. u. 10/B
26 Farkas Ernő 8380 Hévíz, Széchenyi u. 62.
27 Szécsényi László 8380 Hévíz, Kodály Z. u. 7.
28 Kajtárné Varga Ida 8380 Hévíz, Park u. 30.
29 Bereczkyné Koronkai Anna 8380 Hévíz, Fecske u. 24.
30 Domjánné Kiss Judit 8380 Hévíz, Dr. Babócsay u. 80.
31 Környei Miklós Ferenc 8380 Hévíz, Attila u. 16.
32 Németh László 8380 Hévíz, Attila u. 76.
33 Mózer Gábor 8380 Hévíz, Széchenyi u. 37
34 Sulyok László Lajosné 8380 Hévíz, Kodály Z. u. 19.
35 Ivanov Oleksandr 8380 Hévíz, Attila u. 60-62.
36 Verebélyi Vilmos Istvánné 8380 Hévíz, Dr. Babócsay u. 12.
37 Verebélyi Vilmos István 8380 Hévíz, Dr. Babócsay u. 14.
38 Verebélyi Vilmos  8380 Hévíz, Zrínyi u. 141.
39 Deák Károly 8380 Hévíz, Dr. Babócsay u. 57.
40 Deák Ilona 8380 Hévíz, Dr. Babócsay u. 57.
41 Szakál Ágnes 8380 Hévíz, Árpád u. 12.
42 Pintérné Mózner Anna 8380 Hévíz, Budai Nagy Antal u. 48.
43 Strihkova Angelina 8380 Hévíz, Kodály Z. u. 28.
44 Világos Mónika 8380 Hévíz, Attila u. 70. a.
45 Berki Miklósné 8380 Hévíz, Dr. Babócsay u. 70. a.
46 Bangó Imre Sándorné 8380 Hévíz, Vörösmarty u. 120.
47 Dr. Frecskó Istvánné 8380 Hévíz, Attila u. 49.
48 Kövi László 8380 Hévíz, Móricz Zs. u. 117.
49 Hürkeczné Fazekas Mariann 8380 Hévíz, Széchenyi u. 5.
50 Berki Jánosné 8380 Hévíz, Balassi u. 10.
51 Bősze Gáborné 8380 Hévíz, Kisfaludy u. 56.
52 Miskolczi László 8380 Hévíz, Rákóczi u. 5.
53 Dömötör Enikő 8380 Hévíz, Petőfi S. u. 11-13. 3/4.
54 Szabó János 8380 Hévíz, Fecske u. 60/11.
55 Tóth Nándor Lajosné 8380 Hévíz, Széchenyi u. 8.
56 Butyka Ferencné 8380 Hévíz, Kisfaludy u. 54.
57 Bruncsicsné Szekér Andrea 8380 Hévíz, Széchenyi u. 10.
58 Bruncsics Barbara 8380 Hévíz, Széchenyi u. 10/A.
59 Markal Jenő 8380 Hévíz, Vörösmarty u. 68.
60 Klucsarits Ivánné 8380 Hévíz, Zrínyi u. 113.
61 Herczeg Zoltán 8380 Hévíz, Széchenyi u. 18.
62 Pálné Milei Zsuzsanna 8380 Hévíz, Dr. Babócsay u. 39/A
63 Schmidt László 8380 Hévíz, Móricz Zs. u. 16.
64 Babati Istvánné 8380 Hévíz, Dr. Babócsay u. 46/B
65 Háncs Lajos Pál 8380 Hévíz, Park u. 28.
66 Császárné Tarsoly Ildikó 8380 Hévíz, Széchenyi u. 8. 1. em. 3.
67 Donchenko Marina 8380 Hévíz, Kodály Z. u. 45.
68 Dr. Pál Marianna Maja 8380 Hévíz, Nyírfa u. 9.
69 Cser-Ács Veronika 8380 Hévíz, Vajda Ákos utca 9.
70 Tóth Ferenc Józsefné 8380 Hévíz, Attila u. 40.
71 Tóth Imre 8380 Hévíz, Attila u. 29.
72 Némethné Péter Erika 8380 Hévíz, Bartók B. u. 2.
73 Péter Györgyné 8380 Hévíz, Bartók B. u. 4.
74 Jován Dániel János 8380 Hévíz, Attila u. 50.
75 Dr. Nagyné Dr. Horváth Bernadett 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 74.
76 Sebők András 8380 Hévíz, Nyírfa u. 7.
77 Olga Afanasyeva 8380 Hévíz, Attila u. 42.
78 Olga Selezneva 8380 Hévíz, Honvéd u. 15.
79 Móczár Istvánné 8380 Hévíz, Attila u. 4.
80 Igor Kostinik 8380 Hévíz, Sugár u. 4.
81 Sergey Slavgorodskiy 8380 Hévíz, Kodály Z. u. 38.
82 Larisa Kalyakina 8380 Hévíz, Attila u. 46.
83 Natalia Murashova 8380 Hévíz, Park u. 13.
84 Dr. Szendrősi Miklósné 8380 Hévíz, Széchenyi u. 7. III. 7.
85 Bencsik Flóra 8380 Hévíz, Dr. Babócsay u. 68.
86 Széplaszné Urbán Magdolna 8380 Hévíz, Széchenyi u. 64.
87 Torsa Imre 8380 Hévíz, Attila u. 65.
88 Kovácsné Borda Erika 8380 Hévíz, Kodály Z. u. 47.
89 Fehér Lászlóné 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 44.
90 Fábsics Kálmán 8380 Hévíz, Dr. Babócsay u. 32.
91 Szakály Erzsébet 8380 Hévíz, Római út 3.
92 Steiner Endre Sándor 8380 Hévíz, Templom köz 4.
93 Szabó Zoltánné 8380 Hévíz, Attila u. 22.
94 Gelencsér Anett 8380 Hévíz, Kodály Z. u. 61.
95 Gelencsér Gyuláné 8380 Hévíz, Kodály Z. u. 31.
96 Gelencsér Judit 8380 Hévíz, Attila u. 86.
97 Szabó Ervin 8380 Hévíz, Dr. Babócsay u. 36.
98 Kurucz Gabriella 8380 Hévíz, Dr. Babócsay u. 17.
99 Szabó Imre 8380 Hévíz, Zrínyi u. 17.
100 Molnárné Tar Gyöngyi 8380 Hévíz, Fortuna u. 1. 
101 Molnár Tibor 8380 Hévíz, Fortuna u. 1. 
102 Zsuffa Kinga 8380 Hévíz, Budai Nagy Antal u. 32
103 Vargáné Fehér Zsuzsanna 8380 Hévíz, Kodály u. 21
104 Csepeli Gábor 8380 Hévíz, Szent András u. 8
105 Pintérné Gulyás Krisztina 8380 Hévíz, Zrínyi u. 38
106 Kiss Józsefné 8380 Hévíz, Attila u. 78/A
107 Ferencz Kinga 8380 Hévíz, Semmelweis u. 20. 3/14
108 Varga Balázs 8380 Hévíz, Kölcsey u. 4 II/14
109 Varga Balázs 8380 Hévíz, Kölcsey u. 4 II/10
110 Lancz Márkné 8380 Hévíz, Attila u. 92
111 Szabó Ignácné 8380 Hévíz, Honvéd u. 28
112 Sasunov Volodymyr 8380 Hévíz, Attila u. 26.
113 Károly György 8380 Hévíz, Attila u. 11.

 

Kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal az alábbi elérhetőségeken:
Hévíz TDM Egyesület – Tourinform Hévíz
H - 8380 HÉVÍZ, Rákóczi u. 2.
Tel.: +36/83/540-131,
E-mail: heviz@tourinform.hu

Nyitva tartás:
Hétfő - péntek: 9.00 - 17.00
Szombat - Vasárnap: 10.00 - 15.00

Elérhető a 2020-as Minőségfejlesztési Pályázat a hévízi magánszálláshelyeknek!
2019-ben újra lesz Minőségfejlesztési Pályázat a hévízi magánszálláshelyeknek!
Hamarosan elérhető a 2019-es Minőségfejlesztési Pályázat a hévízi magánszálláshelyeknek!
2019. január 1-től lehet jelentkezni a Minőségfejlesztési Pályázatra
Már csak 10 napig adható be a pályázat a 2019-es Minőségfejlesztési Pályázatra
Lezárult a 2019-es Minőségfejlesztési pályázat beadási szakasza
113 nyertes magánszálláshely pályázó Hévízen!

 

Hévíz.hu ajánlatai


Hírlevél feliratkozás

Értesüljön a legfrissebb akciókról, programokról!