Hit nélkül jövőnk sincs

Szentmisével és a templomkertben álló Szent István emlékmű megkoszorúzásával vette kezdetét az államalapítás tiszteletére rendezett hévízi ünnep.

Hit nélkül jövőnk sincs

A résztvevők ezt követően a Városháza térre vonultak, ahol elsőként Manninger Jenő országgyűlési képviselő, miniszteri biztos mondott beszédet.

A képviselő ebben többek között Hévíz érdemeit, a turizmus területén tett erőfeszítéseit és eredményeit méltatta, s kiemelte, hogy a város olyan értékeket hordoz, melyeket sem országos, sem európai szinten nem kell szégyellni.

Felhívta a figyelmet arra, hogy értékeink, nemzetünk eredményei, azok megtartása a ma Európájában különösen fontos feladatnak bizonyulnak, azok a keresztény erkölcsök pedig, amikre Szent István király épített a magyar államot, elengedhetetlenül fontosak ma.

  • Európa még az alkotmányába sem engedte meg a keresztény gyökerekre való hivatkozást. Az Európában ma hatalmat birtoklóknak nincs hite, filozófiájuk a jólétre és a liberális szemléletre épül, mely azonban a társadalmat, a közösségeket nemhogy nem támogatja, de rombolja, védtelenné teszi másokkal szemben. A mai európai helyzet ékes bizonyítéka ennek – mutatott rá. Véleménye szerint a hittel gondolkodás, a szabadságba, a nemzeti önrendelkezésbe vetett hit megléte ad lehetőséget arra, hogy ebben a helyzetben többek között mi, magyarok megmaradjunk és őrizzük ezeréves államiságunkat, kultúránkat.

A hit, a tanítások fontosságát emelte ki beszédében Kepli József János alpolgármester is.

Szólt a Szent Korona nemzetet, népet, hazát összetartó erejéről, Szent István király érdemeiről, utóbbiak közül a leglényegesebbnek hazánk Európához csatolását nevezve meg, mellyel első királyunk megadta erkölcsi és kulturális fejlődésünk irányát, az európai nemzetekhez tartozás érzését, amely azóta is meghatározza Magyarország helyét a világban.

István érdemei között említette, hogy megalapította a máig működő közigazgatási rendszerünket, és elterjesztette a katolikus egyház tanításait az országban.

  • Olyan mély gyökeret vert a magyar népnek itt, Európa szívében, amelyet nem tudtak kitépni sem a király nélküli évek, sem a török uralom, sem a világháborúk és a trianoni ország csonkítás, de még a kommunista diktatúra sem – hangsúlyozta.

Rámutatott: Európa ma hatalmas kihívásokkal néz szembe. Másfél éve küzdünk a migráns válsággal, mellyel a jólétben élő, hitbe és erkölcsben meggyengült Európa szemmel láthatóan nem tud megküzdeni.

  • Szent István tudta, hogy hazánk jövőjét a keresztény hitre kell építeni, nyugati mintára. Most, 2016-ban úgy állunk, hogy Közép-Európa még inkább kiáll a keresztény értékek mellett, pedig mi évtizedekig éltünk a bolsevik uralom árnyékában. Mégis mi, itt Európa közepén, vagy közép-keleti részén jobban megőriztük értékeinket, mint az úgynevezett nyugati nagyhatalmak. Minket nem temetett maga alá annyira a liberalizmusból fakadó, erőszakos tolerancia-kultusz, amely semmibe veszi a többséget. Az eddig kivívott szabadságjogok, gazdasági eredmények, az évezredes európai kultúra, a nyugodt és fejlődést sejtő, kiszámítható jövőképünk az elmúlt néhány évben megrogyott. Nekünk, Szent István népének azonban meg kell őriznünk hazánkat, gyökereinket, és nem engedhetjük, hogy Brüsszel döntsön helyettünk. A mi életünkről, a mi jövőnkről, mi fogunk döntetni, október 2-án!

Az alpolgármester szólt arról is, hogy Hévíznek nincs miért szégyenkeznie, hiszen a város mindig kiállt érdekei mellett. Példaként hozta 1989-et, amikor meg kellett menteni a hévízi gyógytavat, illetve azokat az erőfeszítéseket, melyekkel Hévíz elérte, hogy ma a főváros után a második legfontosabb turisztikai célállomásként tartsák számon.

  • Sikereinket most azzal is elismerik, hogy a kormány kiemelt gazdasági ágazatként tekint a turizmusra, és átalakításához jelentős hévízi segítséget is kér. Az államalapítás ünnepe emlékeztet minket arra, hogy hol a helyünk a világban. Kis országként is hatalmas tetteket tudunk végrehajtani, aminek a jelenleg zajló riói olimpia is ékes bizonyítéka – mondta.
  • Az elért sportsikerek is azt mutatják, hogy érdemes bízni magunkban, és érdemes hallatni a hangunkat akkor is, amikor a nálunk hangosabbak az ellenkezőjét fújják. Ne feledjük soha, hogy a magyar érdekeket nem védi meg más helyettünk, ez a feladat csakis ránk, magyarokra vár.

Beszédét követően került sor hagyományosan az új kenyér megszentelésére, a ceremóniát Kiss László esperes végezte, a kenyeret megáldotta Péntekné Vizkeleti Márta református és Honthegyi Zsolt evangélikus lelkész. Ezt követően az első kenyeret a polgármester szegte meg, aki az alpolgármesterrel és a jelen lévő képviselőkkel minden ünneplőt meg is kínált belőle.

Az ünnepségen fellépett a Nagyváthy Néptáncegyüttes és Koroknai Árpád énekes, aki az István, a király című rockoperából énekelt jól ismert dalokat a közönség nagy tetszésére.

Hírlevél feliratkozás

Értesüljön a legfrissebb akciókról, programokról!