Wybudowane zostało Dziedzictwo

Odkryj atrakcje i znane obiekty w naszym mieście

Tu znajdziesz wszystke odpowiedzi!

 Niemal każdą ulicę zdobią w mieście dzieła sztuki publicznej i rzeźby, z których najbardziej są znane prace Laszlo Martona. W znanym jako park pomników Szoborpark parku Jeziora termalnego mieści się grupa pomnikowa  gdzie znajdują się koło siebie popiersia trzech najsławniejszych pisarzy węgierskiej literatury: Zsigmond Móricz (praca László Kutasiego)  Vitéz Mihály Csokonai ( praca Józsefa Rátonyiego ) Berzsenyi Dániel ( praca Tibora Rigera ).

Na ścianie Krytego Basenu można znaleźć 13 tablic pamiątkowych, które przypominają nazwiska najbardziej znakomitych gości i postaci, które przyjechały leczyć się do uzdrowiska.

Promenada dr. Schulhof Vilmosa

Promenada jest częścią parku roztaczającego się wokół jeziora. Na końcu deptaka znajduje się kryty basen, stąd wyrusza promenada dr.Vilmosa Schulhofa i prowadzi do głównego wejścia kąpieliska.[1]

Promenada jest ocieniona platanami, z umieszczonym szeregiem ławek, po jednej stronie pojawia się nam jezioro termalne, po drugiej stronie historyczne budynki Szpitala Reumatologicznego im. Świętego Andrzeja. Widoczne tu kamienice zostały wybudowane w roku 1870, potem na początku 1900 roku zostały przekształcone w obecnie widoczne dwupoziomowe budynki.

Na podstawie wymienionych tematów na tylnej stronie naszej mapy kliknij  TU i w ten sposób pobierz materiał dźwiękowy o ciekawostek o promenadzie.

Deptak

Ulica  Rákóczi utca  funkcjonuje w całej długości jako deptak spacerowy. Łączy ulicę Széchenyi utca (która jest ulicą główną) z promenadą dr. Schulhof Vilmos -a.

Na początku deptaka spacerowego znajduje się  Tourinform Iroda, od strony ulicy Széchenyi utca po prawej stronie. Biuro jest otwarte przez cały rok i czeka na zainteresowanych ofertami z okolicznymi programami i infomacjami turystycznymi. W biurze istnieje możliwość wypożyczenia rowerów.

Na końu deptaka spacerowego staniemy na przeciwko budynku basenu Krytego. W 1968 roku oddano do użytku Centrum Terapii, którą mieszkańcy nazwali Basenem Krytym. W 2004 roku zostało odnowione i od tego czasu jest wciąż poszerzane i modernizowane. Na fasadzie budynku widoczny jest Pantheon, w hallu kamień Jowisza, co jest dowodem na to, że już przed 2000 lat żyli tu ludzie.

Czy chciałbyś jeszcze wysłuchać z przyjemnością ciekawostki o deptaku? Pobierz materiał audio i za pomocą naszej mapy poznaj tajemnice Hévíz.

Obejrzyj w 3D !

 

Ratusz

Atrakcją budowlaną   jest wybudowany w 1998-99 roku nowy budynek Ratuszu, pod który kamień węgielny złożył Bertalan Farkas, inżynier badacz kosmosu, a także generał brygady i pierwszy węgierski kosmonauta.

Ratusz, należący do jednego z najatrakcyjniejszych obiektów w Hévíz, wybudowano w 1950 roku za domem kultury. W 1997 roku zaczęto prace modernizacyjne. Kamień węgielny pod ratusz 31 stycznia 1998 roku złożyli Bertalan Farkas, pierwszy węgierski kosmonauta, i burmistrz miasta Hévíz. Plany budowy, pod okiem koordynatora i architekta, Péter Reinholza  który otrzymał nagrodę Kossuth –a, przygotowali Lászlo Benczur i Péter Takács. Powierzchnia użytkowa tego budynku wynosi 3367 m2.

W ratuszu mieści się Urząd Burmistrza Miasta i urzędnicy codziennie w dni robocze przyjmują petentów. W południowym skrzydle otrzymała miejsce sala teatralna i konferencyjna, mogąca pomieścić ponad 200 osób, w której poza posiedzeniami radnych odbywają się imprezy naukowe, kulturalne i wiele innych.

Obejrzyj w 3D!

 

Kościół z czasów Árpáda (Árpád-kori templom) 

Hévíz jest co prawda małym miastem, ale możemy mówić o tym, że jest bogaty w kościoły. Przyjeżdżający do miasta goście mogą obejrzeć 4 kościoły w różnych stylach architektonicznych, Najstarszy kościół pochodzi z XIII wieku z czasów Arpada, można go znaleźċ w części miasta Egregy.

Po południowej stronie napotkamy na otwarte barokowe drzwi, Sklepienie wieży unowocześniono w 18. stuleciu z nim łączy się czterokątna nawa. Jedynym elementem dekoracyjnym wewnątrz kościoła jest rząd konfesjonałów na północnej ścianie. Warto jest również wspomnieć o malowidłach wewnątrz kościoła. Nie pochodzą one ze Średniowiecza, ale są wyraźnym dowodem bogactwa budownictwa sakralnego. Pokazuje to szacunek wobec ludowych tradycji sztuki. We wnętrzu kościoła można zobaczyć fragment chrzcielnicy, pochodzącej z czasów romańskich a także poświęcony średniowieczny krzyż.

Kościół ma bardzo proste sanktuarium, niewielką nawę, oś budynku jest ustawiona w kierunku wschodnim, struktura przestrzenna łatwo przejrzysta. Wieża jest 3-piętrowa, o bogatym projekcie, na każdym poziomie są potrójne bliźniacze okna. Wieżę kościoła wieńczy blaszany „czepek”  którego podtrzymuje i usztywnia osiem drewnianych belek.
Zasadniczo w większości zachowały one formę architektury drewnianej. Na zewnętrznej powierzchni pozostały malowane dekoracje i wyryte wzory.

Czy wiedziałeś, że:

  • w rejonie Balatonu pozostały trzy kościoły z czasów Árpada, jednym z nich jest właśnie kościół z Egregy?

Czy chciałbyś jeszcze wysłuchać z przyjemnością ciekawostki o tym kościele? 

Obejrzyj w 3D !                                        

Kościół Serca Jezusa

W drodze wiodącej do szeregu winiarń widać w oddali przez wielu nazywanych „zielonym kościołem” Kościół Serca Jezusa

Został wybudowany na podstawie planów budowlanych architekta Jánosa Bocskai. Dzwonnica powstała na początku XX wieku, a nawa kościoła w latach 1994-1995.Pierwotnie, w 1905 roku, dzwonnica była dwupoziomowa, trzeci poziom został dobudowany w 1937 roku. Wieżę wybudowano w stylu romańskim, okna są bliźniacze, w środku dzwon mały i duży. Mały dzwon został odlany na cześć Marii Magdaleny w 1905 roku. Duży dzwon odlała w 1937 roku rada gminy Egregy ku pamięci bohatersko zmarłych. Dla upamiętnienia poległych w I wojnie światowej na środku płyty pamiątkowej umieszczone jest 16 nazwisk bohaterów. Ich pamięci obok wieży dzwonnicy posadzono 16 lip, w ich podstawach umieszczono nagrobki, na których były napisane nazwiska poległych, daty ich urodzenia i śmierci.Z posadzonych drzew zostało już tylko 6. Tablicę pamiątkową umieszczono również na ścianie dzwonnicy na cześć poległych młodzieńców z Egregy podczas II wojny światowej. W późniejszych latach tablicę pamiątkową przeniesiono do ogrodu kościelnego.

 

Rzymsko-Katolicki kościół Szentlélek (Duch Święty)

 Wjeżdżając do miasta główną ulicą już z daleka widać najnowocześniejszy i najnowszy kościół w Hévíz, gdyż jego niebieskie szczyty wież pną się wysoko. Stojący na przeciwko ratusza Rzymsko-Katolicki kościół Szentlélek może pomieścić ponad 1000 osób. Kościół powstał według planów architekta Jánosa Bocskai.

Wybudowano go w ciągu trzech lat przy olbrzymiej pomocy miasta i jego ludności. Dzięki siedmiu, skierowanym ku niebu wieżom już z daleka przyjezdni potrafią się zorientować, gdzie znajdują się akuratnie w mieście. Siedem wież symbolizuje siedem darów Ducha Świętego.

Inauguracja Kościoła Rzymsko-Katolickiego i Ratusza odbyła się jednocześnie 9 września 1999 roku. Kościół i Ratusz zostały poświęcone przez emerytowanego arcybiskupa Józsefa Szendi.

.Wewnątrz kościoła nowoczesna architektura łączy się tradycją, którą głównie podkreślają drewniane boazerie. W kościele jest bardzo dobra akustyka, więc mogą się tu odbywać  koncerty organowe. Kolorowe okna, przypominające swym wyglądem formę stylu gotyckiego, wykonał artysta z Hévíz, Simon Endre. Wewnątrz kościoła, na ścianie w sanktuarium, znajduje się zniekształcony krzyż, 200 –letnie dzieło sztuki, który trafiło do kościoła jako dar. Jego konserwacji i odrestaurowania podjął się Gyula Károlyi, restaurator i artysta malarz.

Po prawej stronie ołtarza stoi posąg Chrystusa z brązu, jest to praca László Marton-a. Również spod ręki tego artysty wyszedł posąg Matki Boskiej Patronki Węgrów, noszącej na głowie węgierską koronę, wykonany także z brązu. Widoczne na ścianach emalie wykonał László Morvai. Konstrukcję drewnianą Tibor Kováts, a wewnętrzne prace drewniane András Hegedűs.

W wieżach znajduje się cztery dzwony. W ogrodzie kościoła i w jego pobliżu stoi wiele rzeźb i płaskorzeźb.

W najwyższej wieży kościoła nie umieszczono dzwonu z przyczyn statycznych. W wieży po lewej stronie dzwonią dwa dzwony, jeden na cześć Świętego Piotra wykonał dr. Béla Horváth i jego rodzina, drugi został przeniesiony ze starego kościoła. W wieży po prawej stronie jeden z dzwonów odlano na cześć Świętego Pawła, z darów wdowy Imréné Varga, drugi również pochodzi ze starego kościoła.

Dowiedz się więcej ciekawostek o kościele! Pobierz materiały audio!

Obejrzyj w 3D!

 

Kościół Reformacko-Ewangelicki

Jako czwarty kościół w Hévíz należy wymienić kościół Reformacko-ewangelicki, który oczekuje na swoich wiernych przy ulicy Helikon. Wspólnota ewangelicka i reformacka używa tego kościołu do odprawiania mszy i nabożeństw.

Co prawda tylko bardzo mała część mieszkańców miasta Hévíz jest wyznania ewangelickiego lub reformackiego, ale rocznie wiele tysięcy kuracjuszy z podobnych wspólnot z kraju i zagranicy przyjeżdża tu do kurortu. Żyjący w Hévíz reformaci długo nie mieli swojego kościoła, dlatego organizowali spotkania w swoich wspólnotach w domach prywatnych i w sali kultury szpitala uzdrowiskowego. Ewangelicy z kolei w sali kinowej, potem w salonie Hotelu Alba i w sali kultury szpitala uzdrowiskowego. W roku 1994 organ przedstawicielski miasta podarował obecną działkę obydwu wspólnotom. Budowę kościoła popierał również samorząd miasta, ruszyła zbiórka pieniędzy na pokrycie kosztów rozpoczętych prac.

Kamień węgielny pod kościół reformacki został złożony 21 czerwca 1997 roku. Poświęcenia tego małego kościołu dokonał dr. Béla Harmati, ewangelicki biskup i dr. Mihály Márkus biskup reformacki.

Dzwon w dzwonnicy umieszczony został pod otwartym łukiem dekoracyjnym, podarował go kościołowi Károly Borsos wraz z rodziną.

Dowiedz się więcej ciekawostek o kościele! Pobierz materiały audio!

Obejrzyj w 3D !

 

Kino Fontana

Kino posiada dwie sale projekcyjne, większa ma 104 miejsc, mała nadaje się do przyjęcia 8 osób. Kino artystyczne jest zaopatrzone w technikę cyfrową, obraz i dźwięk odpowiada nowoczesnym oczekiwaniom kinomanów. Obok filmowych hitów, w repertuarze kina są filmy rodzimej produkcji i zagraniczne filmy artystyczne.

Muzealis gyujtemeny

Zbiór Muzealny

W Hévíz można odświeżyć nie tylko ciało, ale i duszę. Podczas przyjemnego popołudniowego spaceru warto zaglądnąć do Zbioru Muzealnego miasta Hévíz, który znajduje się na piętrze Kina Fontana. Ekspozycja czeka na zainteresowanych od wtorku do soboty między 10.00 a 18.00, wstęp bezpłatny.

Stałą ekspozycję, przedstawiającą historię Hévíz, otwarto w marcu 2012 roku. Ukazuje ona historię jeziora leczniczego od powstania do czasów dzisiejszych, historię miasta, a także mnóstwo ciekawych lekarskich i leczniczych pamiątek. Znaczna część udostępnionych rzeczy pochodzi ze zbiorów prywatnych, ale też wiele sztuk przywędrowało ze zbiorów Muzeum Pałacowego Helikon w Keszthely. Najstarszym egzemplarzem stałej ekspozycji jest 1500-letnie naczynie ceramiczne, a najbardziej wyjątkowym pochodząca z 1818 roku książka w języku angielskim, którą napisał hrabia Richard Brighton. Pisarz podarował ją György Festeticsowi, ówczesnemu właścicielowi jeziora w Hévíz.

Inne stałe ekspozycje w Muzeum: grafiki dyplomowe Katalin Szalay”

W muzeum, obok ekspozycji stałej, są również do obejrzenia wystawy czasowe.

Zewnętrzną fasadę zdobi dzieło pod nazwą Zródło, wykonane przez artystę ceramika János Németh, nagrodzony nagrodą Munkácsiego.

Dla tych, którzy przybywają do Hévíz na dłużej i podczas trwania kuracji ważna jest dla nich kultúra, polecamy ich uwadze Bibliotekę Miejską, skąd można wypożyczyć książki węgierskie jak i w językach obcych. Poza Ekspozycją Muzealną, w innych miejscach miasta można trafić również na wystawy czasowe. Taką jest np. Galeria Sztuk Plastycznych w hotelu Aquamarin, gdzie goście w dniu otwarcia galerii mogą się osobiście spotkać z artystami plastykami lub sala wystawowa w działającej od 15 lat Restauracji Węgierska Csarda. Również większe hotele organizują czasowe wystawy o tematyce kulturalnej, jak np. wystawy plastyczne. Wstęp na te wystawy jest zawsze zapewniony dla wszystkich za darmo.

Życzymy przyjemnej rozrywki i duchowego doładowania!

Dowiedz się więcej ciekawostek o kinie Art i Muzealnych Zbiorach! 

Obejrzyj w 3D!

Muzealis gyujtemeny

 

Rząd Bufetów

Przy ulicy Széchényi w budynkach koło dużego parkingu został ustawiony „rząd bufetów”. Jeśli dotrzesz do Hévíz od strony Balatonu, wtedy przy pierwszym skrzyżowaniu skręcając w prawo, wyjedziesz na ulicę Széchényi utca i zostawiając za sobą pasmo lasu już zobaczysz bufety.

Jeśli masz apetyt na smacznego langosza lub smażoną kiełbasę, to możesz wybierać spośród najlepszych bufetów. Oprócz tego oczywiście oczekują też na głodnych restauracje z tradycyjnym obiadem lub kolacją.

Między bufetami można znaleźć również sklepy z upominkami, w których można się zaopatrzyć w prezenty z Hévíz lub nieodzowne gumowe koło do pływania podczas kąpieli w kąpielisku. Wieczorami bardzo często można tam posłuchać muzyki na żywo i zjeść kolację przy muzycznym programie rozrywkowym.

 

Piwnice winne w Egregy

Wieczorami zapełniają się winiarnie i restauracje, które zostały wybudowane między rzędami winorośli. Po kąpielach zmęczeni kuracjusze mogą się na nowo zrelaksować przy smacznej kolacji lub degustacji win, a nawet przy muzyce na żywo. 

Na otwartych terasach restauracji albo w nastrojowych piwnicach winnych goście mogą obok tradycyjnej węgierskiej kuchni skosztować potrawy z kuchni międzynarodowych.

Spacerując po ulicy Dombföldi między piwnicami dotrzemy do Kościoła z czasów Árpáda, który jest w Hévíz najpiękniejszym zabytkowym dziedzictwem.

 Pobierz i dowiedz się więcej ciekawostek o Egregy!

Obejrzyj w 3D!

 

 Muzem w Egregy 

Działające od października 2015 w Egregy, w na nowo powstałym muzeum znajduje się stała ekspozycja obejmująca szeroki przedział czasu od 6000 lat ery przed Chrystusem do średniowiecza.

Spośród trzynastu witryn pierwsza gablota przedstawia nową epokę kamienia, pierwsi osadnicy pojawili się wtedy w Egregy w 6 tysiącleciu przed Chrystusem, jest to udokumentowane archeologicznie. Dowodzą tego wykopane szczątki ceramiki i narzędzia kamienne.

Kilka kroków dalej zanim przejdziemy do czasów rzymskich, znajdziemy urny, ceramikę, biżuterię i stemple do dekoracji skóry z epoki brązu, wczesnej, średniej i późnej epoki żelaza, o czym świadczy zawartość pięciu gablot.

Z błota jeziora termalnego w Hévíz wydobyte monety udowadniają, że Rzymianie używali jeziora nie tylko na cele przemysłowe lecz jako miejsce uzdrawiania i to już przed dwoma tysiącami lat. Możemy zapoznać się z rzymskim budownictwem, z użytymi na ten cel materiałami budowlanymi i znajdziemy tu kamienie ołtarzowe. W osobnym pomieszczeniu możemy obejrzeć zrekostruowane wizerunki willi z czasów rzymskich, a także stojącej koło muzeum villi rusticae. Tego rodzaju zespół budynków w czasach rzymskich otrzymywali w szlachetnym darze zdemobilizowani zołnierze. Na planach Egregy można dostrzeć słupy nośne rzymskiej łaźni z ciepłą wodą i z późniejszych lat ołtarz Mithrasa. W gablotach wystawione są kawałki mozaik, fragmenty szkła okiennego, dwie figurki z miedzi i jedna drobna figurka sarny, jedyna w swoim rodzaju, opowiada o przeszłości.

Według niektórych znawców sarenka była zabawką dziecka bogatego patrycjusza, żyjącego w willi, odlaną z brązu na podstawie wzoru z czasów cesarza. Inni twierdzą, że sarenka była umieszczonym w grobie totemem zwierzęcym.

O wędrówkach ludów świadczą zapięcia pasków, ozdoby i wyroby ceramiczne, a także pochodzący z 9 wieku szkielet wiedźmy. Na wzgórzu w Hévíz znajduje się wykopana osada z czasów migracji ludów, jej interesującą ciekawostką jest pochowana w jednym z domów kobieta w wieku około 23-30 lat, której mieszkańcy osady zdecydowanie się bali. Wskazują na to przedmioty poukładane w koło: np. słoiczki do przechowywania "magicznych ziół" i kadzidło -  może wskazywać na uprawianie tego rodzaju zajęcia, a mieszkańcy osady uważali, że była czarownicą, co świadczy o tym niezwykła postawa, jak została pochowana: zgięte obie ręce na ramionach, nogi lekko rozstawione, ciało umieszczone w pozycji żaby na podłodze domu, dom został rozburzony i przykryty ziemią. Według ekspertów kobieta była ofiarą praktyk wobec wampiryzmu.

 Jakie regularne programy oczekują na zainteresowanych?

Co poniedziałek "Lukulluszi lakoma" (Lukullusowa uczta), w każdy wtorek Kneipp délután, (Kneipp po południu) , w środy degustacja wina "Da Bibere" co czwartek można zapoznać się z kierunkami mody "Ókori divat" ( Moda starożytna) w ostatnim dniu tygodnia przedstawienie historyczne "Vivat Familia" i programy z aktywnymi zajęciami dla dzieci oczekują wręcz na całe rodziny, w sobotę można wziąć udział w zwiedzaniu ekspozycji Korok és borok tematikus sétaút” (Epoki i wina spacer tematyczny), przebierając się w kostiumy z różnych epok.

Udział w programach zawiera opłatę za wstęp do muzeum. Programy odbywają się ze wstępnym zgłoszeniem i ruszają przy min. 5 osobach.

Zgłosić się można kontaktując się z podanymi dostępnościami muzeum:

Múzeum Epok i Win
8380 Hévíz, część miasta Egregy
Tel.: 30 / 225 6940
www.hevizgaleria.hu
Godziny otwarcia: poniedziałek-sobota: 10:00-18:00

 

Mogiła rzymskiego żołnierza

Mogiłę rzymskiego żołnierza, inaczej nazywana murowanym późnorzymskim grobem, znajdziemy w Egregy, części miasta Hévíz.

 Mogiła jest wykonana z cegły z gaszonym wapnem. Odnaleziono go w 1925 roku podczas prac ziemnych, w zupełnie nienaruszonym stanie. Znaleziska grobowe pochodzą z czasów cesarza rzymskiego Constantinusa II. Znaleziono przy nim klamrę od paska z brązu, agrafkę, żelazny nóż, cesarskie monety i szkielet rzymskiego żołnierza. Odnalezione eksponaty umieszczono w Balatońskim Muzeum w Keszthely, a szkielet pozostał na miejscu. Kilkaset metrów od mogiły, w kierunku wschodnim, między rokiem 2001 i 2004, ujawniły się podczas wykopalisk w okolicy Villa Rustica pozostałości willi z wczesnorzymskiej cesarskiej epoki. Dom został wybudowany pod koniec I wieku. Na podstawie widocznych ruin najprawdopodobniej musiał to być dom o bogatej dekoracji, którą używano jeszcze w 4 wieku. Na podwórzu jednej z ulic w Egregy podczas wykopalisk znaleziono również piec do wypalania cegieł.

Znalezione eksponaty świadczą o tym, że mieszkający tu wówczas ludzie prowadzili bogate życie. Również na drodze prowadzącej do Kościoła z czasów Arpáda, znaleziono w glinianym dzbanku 276 sztuk rzymskich monet, pochodzące z 4. wieku.

 Dowiedz się więcej informacji o żołnierzu, pobierz materiał dźwiękowy!

Obejrzyj w 3D!

Dawne Ruiny Rzymskie 

Już dawni Rzymianie odkryli i korzystali z jeziora w Hévíz. Świadczą o tym Dawne Ruiny Rzymskie, wykopane przy ulicy Attili, które w 2011 roku zupełnie odnowiono. W 1931 roku trafiono na pozostałości rzymskiej willi z wczesnej epoki cesarza, potem w jej pobliżu między latami 2001 i 2003 wykopano dom Villa Rustica. Dom wybudowano w końcu I. wieku. Wnioskując na podstawie wykopalisk budynek musiał być prawdopodobnie bardzo bogatego wystroju i jeszcze swą rolę pełnił w IV. stuleciu.

Na przełomie I. i II. wieku wybudowano olbrzymiej wielkości budynek kamienny, który był 45 m długi i prawie 23 m szeroki, więc jego powierzchnia wynosiła ponad 1000 m2. Od strony wschodniej zaopatrzony w kolumnowy ganek (porticus) posiadał basen z gorącą, ciepłą i zimną wodą. Pomimo to nie ma pewności, że budynek należał do zagospodarowń willi i był zamieszkiwany (villa urbana), ponieważ nie znaleziono śladu centralnego ogrzewania.

Budynek prawdopodobnie pod koniec II. wieku został poniszczony, ale w III. stuleciu odnowiono go już z nowym wyposażeniem, a na dodatek umieszczono wewnątrz sanktuarium Mithrasa. Wskazujący na to kamień węgielny pod ołtarz znaleziono podczas wykopalisk. Sanktuarium i budynek w IV.wieku zburzono, natomiast wkrótce ponownie go doprowadzono do stanu używalności, aż na początku V. stulecia całkiem został zniszczony. Funkcja tego obiektu w tym periodzie była niepewna, prawdopodobnie używano go do jakiejś gospodarczej działalności.

Czy jesteś ciekawy, jakie rozwiązania stosowali Rzymianie w budowie? Umieszczona przy Ruinach tablica informacyjna zdradza to.

Dowiedz się więcej ciekawostek o Ruinach, pobierz materiał audio!

Obejrzyj w 3D!

Targ Hodowców w Hévíz

Wspominając nastrój dawnych czasów, w czwartek i sobotę powierzchnia placu za parkingiem zapełnia się sprzedającymi. Okazyjnie, przy akompaniamencie autentycznej muzyki, hodowcy miodów, producenci domowych wyrobów kiszonych, soków owocowych, handlarze warzyw i sera oferują swoje produkty. Zanim zakupimy świeży chleb, kiełbasy, ciasta domowych wypieków i mleko krowie możemy zawsze przed tym te produkty skosztować. Obok smakowitych towarów również rzemieślnicy sprzedają swoje dzieła, możemy na miejscu kupić naczynia z kamionki, kosze, lub nawet pachnące mydło wykonane ręcznie.

Targ Hodowców w Hévíz oferuje dla świadomych klientów jakościowe produkty bez konserwantów i chemikaliów. Naszymi zakupami wspieramy nie tylko żyjących w okolicy hodowców, ale i również podejmiemy decyzję o zdrowym odżywianiu.

O istnieniu Targu Hodowców zdecydowało już ponad 800 sprzedawców, którzy od czasu do czasu oferują kupującym swoje ręcznie wykonane produkty. Ty też nas odwiedź, zapraszamy!

Targ Hodowców otwarty jest w następujących terminach:
1 stycznia - 31 marca
czwartek: 13:00 -19:00
sobota: 7:00 -13:00

Obejrzyj w 3D !

 

Cherubiny

Głównego wejścia do kąpieliska strzegą dwa cherubiny, które zostały wykonane na zlecenie rodziny Festeticsów na przełomie XIX i XX wieku. Są bardzo podobne do cherubinów rodziny Zsolnay w mieście Pecz. Zwierzę będące połączeniem lwa i orła znajduje się również w herbie miasta Hévíz.

Kerub

W starożytnej mitologii ludów semickich cherubiny służyły bogom. Stały przed bramami i strzegły przed złymi duchami. Ich wizerunki zdobiły bramy królewskich pałaców oraz kościołów, najprawdopodobniej właśnie dlatego rodzina Festeticsów również przyjęła ten symbol.

Legenda głosi, że cherubiny przemówią, gdy przejdzie między nimi ktoś bez miłości w swym sercu. Z kolei według innego przekazu to nie one, lecz miedziany kogut, umieszczony na jednej z wież kąpieliska, da głos, gdy ktoś opuści miasto nie czując miłości. Lecz jeszcze nigdy się to nie wydarzyło.

Recommended accommodations of heviz.hu