Naturskatter

Skyddad skog, park

I staden, främst runt sjön och på promenaden finns många sorters växter. De av störst betydelse är platanträdsallén längs promenaden och de gamla träden som planterades samtidigt som platanträden. Ask, träskcypress och kinesisk gran.

Sjöns yta täcks av näckrosor vars färgglada prakt alla beundrar. De röda indiska rosorna planterades 1898. De strängt skyddade blommorna börjar blomma i början på sommaren och fortsätter ända till november.

I skogen kan man träffa på en mängd olika fåglar och om har man tur kan man mata ekorrar.
Berkileden är fortfarande okänd för många men det är värt att gå och upptäcka desss sevärdheter. Längs leden ligger Hévíz sjö och ängarna runt o
mkring den,  en flora och fauna inte sällsynt bara i Ungern utan i hela Europa och en naturskatt.

Recommended accommodations of heviz.hu