ZDROWIEJ W HÉVÍZ!

Milion zwiedzajcych rocznie, w tym 80% staych goci, tysice zdrowiejcych w Hévíz, wszystko to nie przypadek! Od dawna wiadomo, e woda w tutejszym jeziorze uzdrawia liczne dolegliwoci, a kuracjom w kpielisku wielu zawdzicza zdrowie. Nazwa Hévíz jest niemal synonimem uzdrowienia i zachowania zdrowia. Lecznicze tradycje, sigajce ponad 200 lat wstecz, uksztatoway stosowane po dzi dzie metody kuracji. Skuteczno szczególnych skadników wody i bota i opartych na nich systemów terapii potwierdzaj liczne badania. Jezioro w Hévíz jest niezastpione w leczeniu cierpicych na reumatyzm i schorzenia organów ruchowych. Jego niezwyka moc, dziki bogatej zawartoci skaników mineralnych przyczynia si równie do wyleczenia innych schorze.

Poznajcie i Wy Pastwo wyrónione tytuem Hungarikum jezioro w Hévíz i tajemnice tutejszego naturalnego lecznictwa! 

Hvz accommodation and offer search
Zdrowiej w Hvz!
  • Zapisz si do newslettera